NASI EKSPERCI

Sebastian Michalkiewicz – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Doświadczony menedżer sektora bezpieczeństwa publicznego. Zdobywał doświadczenie na stanowiskach dyrektorskich w Centralnym Biurze Śledczym Policji, lotniskach oraz innych obiektach o charakterze strategicznym, m.in. jako Dyrektor Bezpieczeństwa i Ochrony w Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze. Certyfikowany Audytor bezpieczeństwa i Compliance Officer, Kanclerz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony; odbyte szkolenia przeprowadzane przez Scotland Yard i Europol; odznaczony Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP;

Waldemar Bednarczyk – ponad 22 lata doświadczenia jako Security Manager w polskim oddziale Coca-Cola. Studia podyplomowe na Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wyższej Warszawskiej Szkole Informatyki; audytor ISO9001, ISO27001. Zdobył doświadczenie w tworzeniu systemów ochrony oraz kontroli stanu bezpieczeństwa. Podsiada certyfikaty i szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, z prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, zarządzania projektem i sytuacjami kryzysowymi;