Postępowania sprawdzające

Uzyskanie odpowiedniej informacji biznesowej może mieć wpływ na zapewnienie, że inwestycje, relacje biznesowe i transakcje oraz inne ważne decyzje przyniosą pozytywne rezultaty.

Oferujemy różnorodne usługi, analizy i badania w zakresie analityki biznesowej, które pomagają klientom w ograniczaniu ryzyka, ochronie aktywów i własności intelektualnej oraz podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych. Pomagamy również naszym klientom w reagowaniu na ryzyko, dostarczając informacje biznesowe na potrzeby sporów sądowych i działań związanych z odzyskiwaniem mienia, oferując szeroki zakres usług wspierających postępowanie sądowe.

Nasz produkt jest elastyczny pod względem stylu, struktury, treści i kosztów, wszystko w zależności od celu biznesowego i budżetu klienta.
  • Badanie due diligence
  • Oszustwa i przestępstwa finansowe
  • Wsparcie w sporach sądowych
  • Zapytania o przeszłość personelu
  • Problemy i ekspozycja w miejscu pracy
  • Ochrona własności intelektualnej, marki i produktów
  • Odzyskiwanie zasobów