Security Consulting

MSA Security pomaga klientom identyfikować i minimalizować luki w zabezpieczeniach fizycznych programów bezpieczeństwa. Nasze podejście konsultacyjne obejmuje profesjonalną ocenę przygotowania zarządzania bezpieczeństwem, wydajności pracowników ochrony oraz skuteczności polityk i systemów bezpieczeństwa.
Projektujemy i wdrażamy strategiczne inicjatywy zarządzania ryzykiem zgodnie z podstawowymi celami biznesowymi.
  • Ocena bezpieczeństwa fizycznego, projektowanie i inżynieria
  • Oceny zagrożeń i podatności
  • Przeglądy i audyty programów bezpieczeństwa
  • Doradztwo w zakresie ryzyka bezpieczeństwa
  • Zapobieganie stratom
  • Projektowanie i zarządzanie programami kryzysowymi